Marna F Nilsdtr Christensson

Födelsedatum:1868-12-29
Dödsdatum:1951-08-12
Gravsatt:1951-08-17
Ort:Dalby 40
Område: 4
Gravnummer:DN 4 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby