Nils Christensson

Födelsedatum:1865-07-17
Dödsdatum:1930-12-02
Gravsatt:1930-12-08
Ort:Dalby 40
Område: 4
Gravnummer:DN 4 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby