Anna Persson

Födelsedatum:1873-05-08
Dödsdatum:1928-10-05
Gravsatt:1928-10-12
Ort:Dalby 37 (kropp)
Område: 5
Gravnummer:DN 5 8b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby