Maria Persson

Födelsedatum:1878-03-25
Dödsdatum:1933-05-08
Gravsatt:1933-05-14
Ort:Dalby 37 (annelöv)
Område: 5
Gravnummer:DN 5 8b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby