Emil H Carlsson

Födelsedatum:1903-09-28
Dödsdatum:1998-04-01
Gravsatt:1998-04-21
Ort:Malmö
Område: 5
Gravnummer:DN 5 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby