Gustaf Bergh

Födelsedatum:1903-02-16
Dödsdatum:1918-10-29
Gravsatt:1918-11-03
Område: 5
Gravnummer:DN 5 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby