Eva F Svensson Ekdahl

Födelsedatum:1869-11-30
Dödsdatum:1935-12-28
Gravsatt:1936-01-05
Område: 5
Gravnummer:DN 5 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby