Nils Ekdahl

Födelsedatum:1867-01-13
Dödsdatum:1962-05-31
Gravsatt:1962-06-07
Ort:Dalby 63
Område: 5
Gravnummer:DN 5 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby