Bertil Håkansson

Malmö, Husie Förs.

1933-10-07 Födelsedatum
1996-11-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1996-12-12

DN 6 8

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats