Lars A Håkansson

V Skrävlinge Förs

1902-11-23 Födelsedatum
1994-02-11 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-03-11

DN 6 8

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats