Greta Sofia Karlsson

Födelsedatum:1931-07-20
Dödsdatum:2009-03-28
Gravsatt:2009-04-22
Ort:Dalby
Område: 6
Gravnummer:DN 6 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby