Nils E Karlsson

Födelsedatum:1920-11-27
Dödsdatum:1970-10-05
Gravsatt:1970-10-09
Ort:Dalby
Område: 6
Gravnummer:DN 6 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby