Karl Gustaf Henry Svanrud

Födelsedatum:1922-09-06
Dödsdatum:1975-03-07
Gravsatt:1975-03-14
Ort:Dalby
Område: 7
Gravnummer:DN 7 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby