Ragnhild E E Österlund Svanrud

Födelsedatum:1925-12-02
Dödsdatum:1987-02-14
Gravsatt:1987-03-12
Ort:Dalby
Område: 7
Gravnummer:DN 7 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby