Karl Olsson

Födelsedatum:1857-12-23
Dödsdatum:1943-07-21
Gravsatt:1943-07-25
Ort:Dalby 24
Område: 7
Gravnummer:DN 7 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby