Kristina L F Persdotter Olsson

Födelsedatum:1858-01-14
Dödsdatum:1927-08-19
Gravsatt:1927-08-28
Ort:Dalby 17
Område: 7
Gravnummer:DN 7 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby