Karna F Nilsson Andersson

Födelsedatum:1845-04-16
Dödsdatum:1927-06-24
Gravsatt:1927-06-30
Ort:Dalby 13
Område: 7
Gravnummer:DN 7 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby