Nils Andersson

Födelsedatum:1842-10-30
Dödsdatum:1930-10-08
Gravsatt:1930-10-15
Ort:Dalby 13
Område: 7
Gravnummer:DN 7 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby