Maria F. Persson Kristersson

Småbrukaränka | Dalby

1861-02-06 Födelsedatum
1949-10-03 Dödsdatum

Gravsatt: 1949-10-08

DN 7 15

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats