Maria F. Persson Kristersson

Födelsedatum:1861-02-06
Dödsdatum:1949-10-03
Gravsatt:1949-10-08
Ort:Dalby
Område: 7
Gravnummer:DN 7 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby