Nils Kristersson

Födelsedatum:1856-08-22
Dödsdatum:1931-01-22
Gravsatt:1931-01-31
Ort:Dalby 26
Område: 7
Gravnummer:DN 7 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby