Nils Persson

Födelsedatum:1897-01-14
Dödsdatum:1971-07-15
Gravsatt:1971-07-31
Ort:Önneslöv 34
Område: 7
Gravnummer:DN 7 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby