Selma A Persson

Födelsedatum:1892-05-11
Dödsdatum:1980-01-02
Gravsatt:1980-01-12
Ort:Dalby 24:34
Område: 7
Gravnummer:DN 7 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby