Linnea I Andersson

Födelsedatum:1918-12-26
Dödsdatum:2000-01-26
Gravsatt:2000-03-17
Ort:Eslöv
Område: 8
Gravnummer:DN 8 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby