Nils Algot Andersson

Födelsedatum:1910-02-10
Dödsdatum:1992-01-10
Gravsatt:1992-02-18
Ort:Nygränd 1
Område: 8
Gravnummer:DN 8 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby