Maja E Hansson

Födelsedatum:1910-07-13
Dödsdatum:1981-01-07
Gravsatt:1981-02-07
Ort:Dalby
Område: 8
Gravnummer:DN 8 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby