T Helmer Hansson

Födelsedatum:1910-08-18
Dödsdatum:1992-12-30
Gravsatt:1993-08-28
Ort:Olofström
Område: 8
Gravnummer:DN 8 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby