T Helmer Hansson

Olofström

1910-08-18 Födelsedatum
1992-12-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1993-08-28

DN 8 5

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats