Fritz Artur Johnsson

Födelsedatum:1903-01-12
Dödsdatum:1981-07-24
Gravsatt:1981-07-31
Ort:Prästkragen 1
Område: 9
Gravnummer:DN 9 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby