G Ally V Johnsson

Födelsedatum:1909-03-23
Dödsdatum:1991-04-27
Gravsatt:1991-05-07
Ort:Klippans Förs.
Område: 9
Gravnummer:DN 9 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby