Henry Charles Ahlkvist

Födelsedatum:1916-08-29
Dödsdatum:2005-10-30
Gravsatt:2005-12-02
Ort:Dalby
Område: 9
Gravnummer:DN 9 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby