Ruth Signe Ingeborg Ahlkvist

Födelsedatum:1925-06-12
Dödsdatum:1981-06-18
Gravsatt:1981-06-26
Ort:Granen 5
Område: 9
Gravnummer:DN 9 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby