Ingrid Rosén

Födelsedatum:1907-11-02
Dödsdatum:2003-05-31
Gravsatt:2003-06-19
Ort:Malmö
Område: 9
Gravnummer:DN 9 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby