Åke Birger Johansson

Födelsedatum:1835-07-16
Dödsdatum:1944-07-24
Ort:Västerby
Område: D
Gravnummer:3 D 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Djurö, Möja och Nämdö Församling

Box 40
13902 Djurhamn

+46857154400

djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se