Oskar Sigfrid Birger Nyström

Födelsedatum:1902-10-21
Dödsdatum:1989-02-26
Ort:Hamnskär
Område: D
Gravnummer:3 D 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Djurö, Möja och Nämdö Församling

Box 40
13902 Djurhamn

+46857154400

djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se