Åke Hammarstedt

Gravsatt:1950-10-17
Område: B
Gravnummer:1 B 85, 86, 87, 88

Gravsatta inom samma gravplats