Sonja Margareta Gustafsson

Födelsedatum:1913-12-27
Dödsdatum:2006-01-03
Gravsatt:2006-03-16
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 85, 86, 87, 88

Gravsatta inom samma gravplats