Anna Engebladh

Födelsedatum:1886-08-06
Dödsdatum:1962-12-22
Gravsatt:1962-12-30
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 109, 110, 111, 112

Gravsatta inom samma gravplats