Uno Engebladh

Födelsedatum:1888-03-28
Dödsdatum:1948-11-06
Gravsatt:1948-11-13
Område: B
Gravnummer:1 B 109, 110, 111, 112

Gravsatta inom samma gravplats