Astrid Helfrid Linnea Friman

Födelsedatum:1927-07-02
Dödsdatum:2021-01-02
Gravsatt:2021-09-06
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 57, 58

Gravsatta inom samma gravplats