Elsa Evelina Elm

Födelsedatum:1902-10-14
Dödsdatum:1987-10-16
Gravsatt:1987-10-23
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 57, 58
1 B    57, 58

Gravsatta inom samma gravplats