Axel Lind

Födelsedatum:1890-11-15
Dödsdatum:1950-06-20
Gravsatt:1950-06-25
Område: B
Gravnummer:1 B 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats