Valborg Lind

Födelsedatum:1889-04-22
Gravsatt:1964-06-06
Ort:Växjö
Område: B
Gravnummer:1 B 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats