Bengt Göte Evald Gustafsson

Födelsedatum:1937-05-23
Dödsdatum:2006-04-29
Gravsatt:2006-06-30
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats