Gerd Karlsson

Födelsedatum:1948-11-16
Dödsdatum:1948-11-26
Gravsatt:1948-12-05
Område: B
Gravnummer:1 B 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats