Karl Arvid Andersson

Födelsedatum:1903-06-22
Dödsdatum:1981-05-25
Gravsatt:1981-05-30
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats