Matilda Elise Andersson

Födelsedatum:1903-10-10
Dödsdatum:1951-03-22
Gravsatt:1951-03-30
Område: B
Gravnummer:1 B 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats