Karl Ferdinand Karlsson

Födelsedatum:1869-08-11
Dödsdatum:1962-12-25
Gravsatt:1962-12-29
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats