Vilhelmina Karlsson

Födelsedatum:1872-05-05
Dödsdatum:1950-08-31
Gravsatt:1950-09-07
Område: B
Gravnummer:1 B 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats