Gunvor Ulla-Britta Olsson

Födelsedatum:1926-04-13
Dödsdatum:2007-08-25
Gravsatt:2007-10-11
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 9

Gravsatta inom samma gravplats