Ivar Olsson

Födelsedatum:1919-09-30
Dödsdatum:1976-10-30
Gravsatt:1978-01-17
Område: G
Gravnummer:1 G 9

Gravsatta inom samma gravplats