Oskar Herbert Percy Johansson

Födelsedatum:1923-09-16
Dödsdatum:1977-04-09
Gravsatt:1977-04-23
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 7
1 G     7

Gravsatta inom samma gravplats